b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 

 


JRP (2009-2016)

Jednostka Realizująca Projekt

 

W blisko 20-letniej historii Spółki, rok 2010 okazał się szczególnie ważny ze względu na pozyskanie ogromnych środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działania 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację największego w historii Gminy Grodków Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.


Wszystko zaczęło się 12 lutego 2009 roku kiedy to Gmina Grodków przekazała Spółce GRODWiK realizację tego przedsięwzięcia.  Już w kwietniu 2009r. złożony został wniosek w trybie konkursowym (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009), a po otrzymaniu w dniu 23 listopada 2009r pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego oraz otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania projektu, w dniu 14 stycznia 2010 roku w Jarnołtówku Spółka GRODWiK podpisała umowę na realizację tej ogromnej Inwestycji. Planowany całkowity koszt Projektu wynosił  ok. 94,1 mln PLN, przy dofinansowaniu do max. kwoty ok. 49,8 mln PLN


    Celem skutecznego i terminowego wdrażania Projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi oraz przepisami prawa polskiego i wspólnotowego, a także umowami dotyczącymi realizacji Projektu w strukturze organizacyjnej Spółki powołano Jednostkę Realizującą Projekt. W okresie od marca do połowy maja 2010r. ogłoszono 4 ogromne przetargi na roboty budowlane oraz 1 przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Pozytywny wynik kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego postępowań, uprawnił Spółkę do zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami :

 

  • 01.07.2010r. – Zadanie nr 2 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle” - Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
  • 01.07.2010r. – Zadanie nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik” - Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia
  • 07.07.2010r. – Zadanie nr 4 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków” - konsorcjum firm SOBET S.A. z Brzegu i Energy Investors Sp. z o.o. z Warszawy
  • 07.07.2010r. – Zadanie nr 5 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:  Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne” - Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

W wyniku zawartych kontraktów wartość całkowita Projektu spadła do kwoty ok.51,9 mln PLN, przy proporcjonalnie zmniejszonym dofinansowaniu do max. kwoty 27,9 mln PLN.


Zakres rzeczowy powyższych zadań obejmował budowę ok. 85 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 24 przepompowniami ścieków, co umożliwiło skanalizowanie 16 miejscowości Gminy Grodków oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Wskazane wyżej zadania udało się zrealizować w pełnym zakresie i terminach zgodnych z zawartymi Kontraktami, co pozwoliło uzyskać prawomocne zgłoszenie użytkowania kanalizacji. W wyniku powstałych oszczędności związanych z różnicami obmiarowymi Spółka GRODWiK dwukrotnie zwracała się z wnioskiem o rozszerzenie Projektu o dodatkowe zadania. Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na realizację wskazanych poniżej zadań  :

  • „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”
  • „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim” 
  • „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”
  • „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”
  • „Budowa urządzeń wodociągowych – podłączenie dwóch wodociągów Wierzbna – Strzegów”

Zakres modernizacji oczyszczalni ścieków obejmował zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych na wyeksploatowanych obiektach takich jak budynek krat, piaskownik, osadniki wstępne, istniejący reaktor biologiczny, osadniki wtórne, otwarte komory fermentacyjne, stacja dmuchaw, poletka osadowe, budynek energetyczny, stacja reagenta, przepompownia osadów, a także remont i rozbudowę dróg, placów i chodników, wymianę instalacji zewnętrznych oraz instalacji elektrycznych. Powstał również nowy reaktor biologiczny oraz system sterowania i kontroli pracą oczyszczalni wraz z nową centralną dyspozytornią umożliwiającą sterowanie i wizualizację procesów technologicznych całej oczyszczalni. Realizacja tego zadania rozpoczęła się 14 czerwca 2013r. podpisaniem Kontraktu z firmą CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. z siedzibą w Szczecinie, z która dnia 7 października 2014r. Zarząd GRODWiK Sp. z o.o. rozwiązał umowę. Ponowny przetarg wyłonił wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane INFRA z Gorzowa Wielkopolskiego, który zakończył inwestycję dnia 31 października 2015r.


Zadanie pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice” polegało na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gnojnej do wydajności 75m3/h, która docelowo jest źródłem wody dla miejscowości zasilanych dotychczas z SUW w Wójtowicach. Niezbędne było również wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 1,6 km na odcinku Gałązczyce – Sulisław. Wykonawcą zadania była firma FUNAM Sp. z o.o. w Wrocławia,


Finalną datą zakończenia Projektu pn: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” jest 31 grudnia 2015 roku, co oznacza, iż jego realizacja od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie trwała blisko 6 lat. Całkowita wartość Projektu wyniosła: 56.814.805,90 PLN przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej: 29.349.347,92 PLN.
W tym miejscu zarząd spółki GRODW i K składa podziękowania i uznania wszystkim uczestnikom  projektu, którzy  chociażby w najmniejszym stopniu  przyczynili się do pomyślnego zakończenia  Projektu.
Inwestycja ,którą zrealizowaliśmy  przyczyniła  się niewątpliwie do poprawy otaczającego nas środowiska ,była niezwykle potrzebna a jednocześnie bardzo kosztowna i bez wsparcia  funduszy unijnych  byłaby niemożliwa.


Dzięki  poprawie stanu środowiska będzie żyło nam się lepiej.

 
👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.