Jakość wody dostarczanej odbiorcom w 2023 roku /pobierz dane -»
Twardość wody dostarczanej odbiorcom w poszczególnych wodociągach grupowych
w 2023 roku

 
Wyszczególnienie mgCaCO3 mval/l mmol/l stopień twardości skala twardości
Wodociąg Grodków 204 4,08 2,04 12 średnia twardość
Wodociąg Gnojna 183 3,66 1,83 11 średnia twardość
Wodociąg Strzegów 127 2,54 1,27 7 miękka
Wodociąg Rogów 220 4,4 2,2 13 średnia twardość

 

Wykaz miejscowości zasilanych w wodę
przez poszczególne stacje uzdatniania wody

Lp Wyszczególnienie Zasilane miejscowości
1. S.U.W. GRODKÓW
wodociąg Grodków

Grodków, Tarnów Grodkowski, Nowa Wieś Mała, Żelazna, Osiek Grodkowski, Głębocko, Kopice, Kopice-Leśnica, Więcmierzyce, Stary Grodków (gmina Skoroszyce – sprzedaż hurtowa)

2. S.U.W. GNOJNA
wodociąg Gnojna
Gnojna, Zielonkowice, Lubcz, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wierzbnik, Przylesie Dolne, Lipowa, Gola Grodkowska, Polana, Gałązczyce, Jeszkotle, Wierzbna, Gierów, Mikołajowa, Sulisław, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Żarów
3. S.U.W. STRZEGÓW
wodociąg Strzegów

Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki, Radowice (gmina Pakosławice – sprzedaż hurtowa)

4. wodociąg Rogów Rogów(zakup hurtowy wody z wodociągu Karnków, gm. Przeworno, pow. Strzelin - podłączony do sieci tranzytowej Jagielnica-Samborowice)
 do góry