Aktualności

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, że rozpoczęły się roboty budowlane związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic”. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia dlatego zwracamy się z prośbą o dostosowywanie do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

Zakres robót dotyczy wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Gałązczyce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wzdłuż drogi powiatowej nr 1549 O na odcinku Gałązczyce – Sulisław – Wójtowice. Prace prowadzone są zgodnie z dokumentacją projektową, która dostępna jest do wglądu w siedzibie Spółki.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą telefoniczną bądź mailową :

 

Inwestor Zastępczy :

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków

tel. : 77 415 55 85 wew. 29

e-mail: grodwik@grodwik.pl

 

Wykonawca :

WASBUD Robert Wąs

Wrocławska 51, 49-200 Grodków

tel. : 502 633 420

e-mail: rwasuo@wp.pl

 

Inżynier Kontraktu :

Zakład Usług Budowlanych PROEKO

46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 70

tel. : 608 303 013

e-mail: sac@tlen.pl

Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji
 do góry