Jakość ścieków doprowadzanych z sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków i odprowadzanych po oczyszczeniu do odbiornika oraz uzyskane wartości redukcji zanieczyszczeń na podstawie analiz z pierwszej połowy 2021 roku

 

Parametr

Jednostka

Wartość w
ściekach
surowych

Wartość w
ściekach
oczyszczonych

Wartość
wg.
pozwolenia

Wartość redukcji
ładunku
zanieczyszczeń [%]

Odczyn

-

8,1

7,8

-

-

Zawiesina ogólna

mg/dm3

548

10,53

35

98,1

ChZT

mgO2/dm3

1 391

43,33

125

96,9

BZT5

mgO2/dm3

617

6,33

15

99,0

Azot ogólny

mgN/dm3

82,3

8,07

15

90,2

Fosfor ogólny

mgP/dm3

11,4

0,36

2,0

96,8

 

Ilość odprowadzonych ścieków Q śr. d = 2 160 m3/d

Ilość podłączonych mieszkańców RLM = 15 445

 do góry