Jakość ścieków doprowadzanych z sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków i odprowadzanych po oczyszczeniu do odbiornika oraz uzyskane wartości redukcji zanieczyszczeń na podstawie analiz z 2022 roku

 

Parametr

Jednostka

Wartość w
ściekach
surowych

Wartość w
ściekach
oczyszczonych

Wartość
wg.
pozwolenia

Wartość redukcji
ładunku
zanieczyszczeń [%]

Odczyn

-

7,5

7,2

-

-

Zawiesina ogólna

mg/dm3

453

6,3

35

98,6

ChZT

mgO2/dm3

1 252

42,25

125

96,6

BZT5

mgO2/dm3

554

3,55

15

99,3

Azot ogólny

mgN/dm3

75,7

8,42

15

88,9

Fosfor ogólny

mgP/dm3

10,6

0,43

2,0

95,6

 

Ilość odprowadzonych ścieków Q śr. d = 1 970 m3/d

Ilość podłączonych mieszkańców RLM = 15 629

 do góry