Decyzją nr WR.RZT.70.236.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 czerwca 2021 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodków, na terenie której wyznaczono aglomerację w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo Wodne (Dz.U. z  2020r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji nr XXII/196/20, zgodnie z art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r., na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2021r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ 

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

 

w okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

w okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

w okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

 
 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

 

1.

 W1-1GW

Odbiorcy indywidualni z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

3,26

3,52

 

stawka opłaty abonamentowej

 18,52

 20,00

 18,52

 20,00

 18,52

 20,00

 

2.

W1-1GWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena wody (zł/m3)

 3,10

 3,35

 3,20

3,46 

 3,26

3,52

 

stawka opłaty abonamentowej

 10,76

11,62 

 10,76

11,62 

 10,76

11,62 

 

3.

W1-6GW

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

3,26

3,52 

 

stawka opłaty abonamentowej

 33,52

 36,20

 33,52

 36,20

 33,52

 36,20

 

4.

W1-6GWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego 

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

3,26

3,52 

 

stawka opłaty abonamentowej

 25,76

 27,82

 25,76

 27,82

 25,76

 27,82

 

5.

W1-6GPWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz odlicznika lub wodomierza lokalowego

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

3,26

3,52 

 

stawka opłaty abonamentowej

 33,52

 36,20

 33,52

 36,20

 33,52

 36,20

 

6.

W1-6LW

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego 

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

 3,26

3,52 

 

stawka opłaty abonamentowej

 15,52

16,76 

 15,52

16,76 

 15,52

16,76 

 

7.

W1-6LWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego  

cena wody (zł/m3)

 3,10

3,35 

 3,20

3,46 

 3,26

3,52 

 

stawka opłaty abonamentowej

 7,76

 8,38

 7,76

 8,38

 7,76

 8,38

 

8.

W2-1GW

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena wody (zł/m3)

 3,17

3,42 

 3,27

3,53 

 3,33

3,60 

 

stawka opłaty abonamentowej

 18,52

 20,00

 18,52

 20,00

 18,52

 20,00

 

9.

W2-1GWK

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena wody (zł/m3)

 3,17

 3,42

 3,27

3,53 

 3,33

3,60 

 

stawka opłaty abonamentowej

 10,76

 11,62

 10,76

 11,62

 10,76

 11,62

 

10.

W2-1PWK

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego lub odlicznika

cena wody (zł/m3)

 3,17

 3,42

 3,27

3,53 

 3,33

3,6

 

stawka opłaty abonamentowej

 7,76

8,38 

 7,76

8,38 

 7,76

8,38 

 

11.

W-PPOZ

Odbiorca usług – Gmina Grodków, pobierająca wodę na cele określone
w art. 22 u.z.z.w.

cena wody (zł/m3)

 3,17

 3,42

 3,27

3,53 

 3,33

3,60 

 

stawka opłaty abonamentowej

0

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

w okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

w okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

w okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania
nowej taryf

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1.

K-1GK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  lub urządzenia pomiarowego

cena ścieków (zł/m3)

 8,11

 8,76

8,56 

 9,25

8,83

9,54

stawka opłaty abonamentowej

 20,52

22,16 

 20,52

22,16 

 20,52

22,16 

2.

K-1GWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena ścieków (zł/m3)

 8,11

 8,76

 8,56

 9,25

 8,83

 9,54

stawka opłaty abonamentowej

 12,76

 13,78

 12,76

 13,78

 12,76

 13,78

3.

K-6GK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena ścieków (zł/m3)

 8,11

 8,76

 8,56

 9,25

 8,83

 9,54

stawka opłaty abonamentowej

 45,52

 49,16

 45,52

 49,16

 45,52

 49,16

4.

K-6GWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego

cena ścieków (zł/m3)

 8,11

 8,76

 8,56

 9,25

 8,83

 9,54

stawka opłaty abonamentowej

 37,76

 40,78

 37,76

 40,78

 37,76

 40,78

5.

K-6LWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego   

cena ścieków (zł/m3)

 8,11

 8,76

 8,56

 9,25

 8,83

 9,54

stawka opłaty abonamentowej

 7,76

 8,38

 7,76

8,38

 7,76

8,38 


Wskazane w taryfie ceny i opłaty w wartości brutto zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

Załączniki:
 do góry