W przypadku telefonicznego zgłaszania awarii informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46d, 49-200 Grodków.
   
 • Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są dostępne w zakładce kontakt na stronie www.grodwik.pl. Bezpośredni kontakt z Inspektorem jest możliwy  pod adresem iod@grodwik.pl.
   
 • Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, tj. przyjęcia oraz realizacji zgłoszenia awarii sieci na podstawie art. 6.1. e) RODO.
   
 • Podane przez Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia oraz przez 3 lata po usunięciu awarii.
   
 • Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.
   
 • Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Telefony centrali:
          77 415 55 85
          77 415 54 32


Telefony wewnętrzne (czynne w godzinach 7.00-15.00):
          Sekretariat - 20
          Dział Techniczny - 28

Dodatkowy telefon po godz. 15:00 i w dni wolne:
          660459448

 

Formularz zgłaszania awarii

 do góry