Stacja Uzdatniania Wody - Strzegów

Strzegów
– Stacja Uzdatniania Wody zmodernizowana w 2005 r. o wydajności 11 m3/h, dostarczająca wodę dla miejscowości: Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki. Stacja uzdatniania wody wykorzystuje proces filtracji. Uzdatniana woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej o pojemności 120 m3.

SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
 do góry