Stacja Uzdatniania Wody Gnojna

Dnia 20 lipca 2015r. zakończyła się realizacja kolejnego zadania wchodzącego w zakres Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. Zadanie nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice” polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu prac mających na celu zmianę zasilania wodociągu Wójtowice, który dostarczał wodę do miejscowości Wójtowice, Jędrzejów, Sulisław, Starowice Dolne oraz Żarów. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem wskazane wyżej miejscowości zasilane będą obecnie ze Stacji Uzdatniania Wody w Gnojnej, której dotychczasowa wydajność wynosiła 40m3/h i służyła do zasilania miejscowości Gnojna, Zielonkowice, Lubcz, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wierzbnik, Przylesie Dolne, Lipowa, Polana, Gałązczyce, Jeszkotle, Wierzbna, Gierów, Mikołajowa. Niezbędne do wykonania prace polegały na rozbudowie układu filtracji wody dla uzyskania zakładanej wydajności perspektywicznej 75 m3/h, wymianie 2–ch pomp głębinowych wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, zaporową i rurami tłocznymi, likwidacja studni Nr 2, rozbudowie i modernizacji układu napowietrzania wody przy uwzględnieniu jakości wody surowej, wymianie złoża w 3 istniejących filtrach, wymianie istniejących zestawów pompowych, wykonaniu prac remontowo-budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych części budynku SUW wraz z malowaniem elewacji budynku technologicznego, przebudowie odstojnika popłuczyn na przepompownię o parametrach dostosowanych do nowego układu technologicznego, budowie przyłącza kanalizacyjnego w celu odprowadzania popłuczyn do sieci kanalizacyjnej, budowie nowego, żelbetowego zbiornika wody czystej, a także modernizacji systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody. Celem włączenia do układu miejscowości zasilanych dotychczas z SUW Wójtowice, niezbędne było również wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 1,6 km na odcinku Gałązczyce – Sulisław.   

SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
SUW Gnojna
 do góry