Data wydruku: 2024-03-04 16:30:04

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

e-mail: grodwik@grodwik.pl www: grodwik.pl
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów
SUW Strzegów

Strzegów

Stacja Uzdatniania Wody - Strzegów

Strzegów
– Stacja Uzdatniania Wody zmodernizowana w 2005 r. o wydajności 11 m3/h, dostarczająca wodę dla miejscowości: Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki. Stacja uzdatniania wody wykorzystuje proces filtracji. Uzdatniana woda gromadzona jest w zbiorniku wody czystej o pojemności 120 m3.