b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 

 


ARCHIWUM

W związku ze zmianą strony grodwik.pl daty zamieszczenia przetargów różnią się od daty pierwotnego umieszczenia!!!

Ogłoszenie o zamówieniu - Kanalizacja Kopice - część II

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 09.03.2020r. - na:

Zamówienie pn.: „ Budowa  kanalizacji sanitarnej w Kopicach - część II”

 data zamieszczenia: 09.03.2020r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-1-Część opisowa - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-2-WWiORB - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Kopia mapy zasadniczej - pobierz plik »
7. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Wyniki badań wodno-gruntowych - pobierz plik »
8. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Uzgodnienia i wykaz działek - pobierz plik »
9. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Warunki techniczne - pobierz plik »
10. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Wzory uzgodnień - pobierz plik »
11. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Mapy powodziowe - pobierz plik »
12. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Lokalizacja sieci kopice - pobierz plik »
13. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Strona główna - pobierz plik »
14. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - PFU-3-Wykaz cen - pobierz plik »
15. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.03.2020r. + IDW w wersji edytowalnej - pobierz plik »
16. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 26.03.2020r. - pobierz plik »
17. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 03.04.2020r. - pobierz plik »
18. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.04.2020r. - pobierz plik »
19. Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu ofert z dnia 02.06.2019r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2020-03-09 | ostatnia modyfikacja: 2021-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu - Sieć wodociągowa - Zawadzkiego

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 08.08.2019r. - na:

Zamówienie pn.: „ Budowa  sieci wodociągowej  w ulicy Zawadzkiego w  Grodkowie”

 data zamieszczenia: 08.08.2019r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne Postanowienia Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt budowlany - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
7. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 12.08.2019r. - pobierz plik »
8. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 14.08.2019r. - pobierz plik »
9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.08.2019r. - pobierz plik »
10. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 27.08.2019r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2019-08-08 | ostatnia modyfikacja: 2020-03-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Renowacja kanałów

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 26.02.2019r. - na:

Zamówienie pn.: Renowacja kolektorów sanitarnych metodą bezwykopową w miejscowości Grodków”

 data zamieszczenia: 26.02.2019r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne Postanowienia Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - mapa pogladowa ul. Sienkiewicza - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - mapa poglądowa ul. Szpitalna - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - mapa pogladowa ul. Wrocławska - pobierz plik »
7. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
8. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
9. Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 01.03.2019r. - pobierz plik »
10. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2019-02-26 | ostatnia modyfikacja: 2020-03-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Sieć wodociągowa - Mickiewicza

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 23.03.2018r. - na:

Zamówienie pn.: Budowa  sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Mickiewicza w Grodkowie

 data zamieszczenia: 23.03.2018r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne Postanowienia Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Budowlany - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
7. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2018-03-23 | ostatnia modyfikacja: 2019-02-26

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej – SUW Grodków

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 09.10.2017r. - na:

Zamówienie pn.: „Wymiana agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej – SUW Grodków”

 data zamieszczenia: 09.10.2017r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne Postanowienia Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 16.10.2017 r. - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2017-10-09 | ostatnia modyfikacja: 2018-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu - remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodkowie - 2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 26.05.2017r. - na:

Zamówienie pn.: „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Grodkowie -2017”

 data zamieszczenia: 26.05.2017r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne Postanowienia Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Plan sytuacyjny - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Uzgodnienia - pobierz plik »
7. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
8. Odpowiedź na pytanie do SIWZ - 06.06.2017 r. - pobierz plik »
9. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2017-05-26 | ostatnia modyfikacja: 2018-03-23

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa garażu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 30.01.2017r. - na:

Zamówienie pn.: „Budowa garażu”

data zamieszczenia: 30.01.2017r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Architektoniczno - Budowlany - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Budowlany - Wykonawczy - Elektryka - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Instalacji Kanalizacji Deszczowej - pobierz plik »
7. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
8. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Architektoniczno - Budowlany - Wykonawczy - pobierz plik »
9. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
10. Odpowiedzi na pytnia do SIWZ - 13.02.2017r. - pobierz plik »
11. SIWZ - cześć III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Projekt Architektoniczno - Budowlany - Uzupełnienie nr 1 - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2017-01-30 | ostatnia modyfikacja: 2018-03-23

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa z dnia 29.07.2016r. - na:

Postępowanie przetargowe w trybie zapytania cenowego na usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę garażu.

data zamieszczenia 29.07.2016 r.

 

1. Warunki zamówienia.doc - pobierz plik »
2. Warunki zamówienia.docx - pobierz plik »
3. Plan sytuacyjny garażu - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-07-29 | ostatnia modyfikacja: 2017-01-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane z dnia 06.05.2016r. - na:

Zamówienie pn.: „Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Jagiełły, Szpitalnej i Wiejskiej w Grodkowie”

data zamieszczenia: 06.05.2016r.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja Techniczna - ul. Jagiełły - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja Techniczna - ul. Szpitalna - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja Techniczna - ul. Wiejska - pobierz plik »
7. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
8. Odpowiedź na pytanie z dnia 13 maja 2016 r. - pobierz plik »
9. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-05-06 | ostatnia modyfikacja: 2017-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 29.07.2015 r. – na :
Zamówienie pn.: "Wykonanie otworu studziennego nr 12a - SUW Grodków"

data zamieszczenia 29.07.2015 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 24.06.2015 r. – na :
Zamówienie pn.: "Remont wieży ciśnień w Grodkowie"

data zamieszczenia 24.06.2015 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
5. Odpowiedź na pytanie do SIWZ z dnia 01.07.2015 r. - pobierz plik »
6. Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 10.04.2015 r. – na :
Zamówienie pn.: "Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki GRODWiK"

data zamieszczenia 10.04.2015 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
5. Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 04.03.2015 r. – na :
Zamówienie pn.: "Remont sieci wodociągowych Grodków"

data zamieszczenia 04.03.2015 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja Techniczna - pobierz plik »
5. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar Robót - pobierz plik »
6. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - STWiORB - pobierz plik »
7. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
Zamówienie pn.:Zakup energii elektrycznej na potrzeby urządzeń komunalnych i innych obiektów w dyspozycji Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

data zamieszczenia 10.02.2015 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. IDW Instrukcja dla wykonawców - pobierz plik »
3. Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej - pobierz plik »
4. Załącznik, nr 2 Formularz ofertowy - pobierz plik »
5. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
6. Odpowiedź na pytanie wykonawcy do IDW z dnia 12.02.2015 r. - pobierz plik »
7. Odpowiedź na pytanie wykonawcy do IDW z dnia 13.02.2015 r. - pobierz plik »
8. Odpowiedź na pytanie wykonawcy do IDW z dnia 16.02.2015 r. - pobierz plik »
9. Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 24.02.2015 r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 24.09.2014 r. – na :
Zadanie nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice
trzecie postępowanie

data zamieszczenia 24.09.2014 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. SIWZ - cześć IV - Wykaz Cen - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 22.08.2014 r. – na :
Zadanie nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice
drugie postępowanie

data zamieszczenia 22.08.2014 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. SIWZ - cześć IV - Wykaz Cen - pobierz plik »
6. Odpowiedź na pytanie z dnia 01.09.2014r. - pobierz plik »
7. Zawiadomienie o unieważnieniu - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 01.08.2014 r. – na :
Zadanie nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice

data zamieszczenia 01.08.2014 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. SIWZ - cześć IV - Wykaz Cen - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o unieważnieniu - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Zamówienie p.n.

Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki "GRODWiK"
data zamieszczenia: 14.03.2014 r.
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
3. Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamówienie pn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby urządzeń komunalnych i innych obiektów w dyspozycji Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
3. Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru - pobierz plik »
4. Załącznik, nr 2 Formularz ofertowy - pobierz plik »
5. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
6. Odpowiedź na pytanie z dnia 22.01.2014 r. - pobierz plik »
7. Wybór oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 10.07.2013 r. – na zadania pn.:
Remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Traugutta i Miarki w Grodkowie

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. Instrukcja dla wykonawców (IDW) - pobierz plik »
3. Wzór umowy - pobierz plik »
4. Opis techniczny - pobierz plik »
5. Plan sytuacyjny - arkusz 1 - pobierz plik »
6. Plan sytuacyjny - arkusz 2 - pobierz plik »
7. Uzgodnienia - pobierz plik »
8. Przedmiar robót - pobierz plik »
9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pobierz plik »
10. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 07.08.2013r - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 14.05.2013 r. – na :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

data zamieszczenia 14.05.2013 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
5. zał nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno - Użytkowy - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 31.05.2013r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24 | ostatnia modyfikacja: 2016-04-21

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 11.04.2013 r. – na :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

data zamieszczenia 11.04.2013 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. SIWZ - część I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. SIWZ - część II - Wzór Umowy - pobierz plik »
4. SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
5. zał nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Program Funkcjonalno - Użytkowy - pobierz plik »
6. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 12.04.2013r. - pobierz plik »
7. Instrukcja dla Wykonawcy - wersja edytowalna - 16.04.2013r. - pobierz plik »
8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13.05.2013r - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24 | ostatnia modyfikacja: 2016-03-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamówienie pn: Zakup energii elektrycznej na potrzeby urządzeń komunalnych i innych obiektów w dyspozycji Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
3. Załącznik 1 zestawienie punktów poboru - pobierz plik »
4. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - pobierz plik »
5. Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy - pobierz plik »
6. Odpowiedź na pytania - pobierz plik »
7. Odpowiedź na pytanie nr 2 - pobierz plik »
8. Wybór oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego prowadzonego w trybie zapytania cenowego na zadanie:
"Opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim".

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu - z dnia 01.10.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 01.10.2012 r. – na zadanie:
Budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Tarnów Grodkowski-ETAP I

data zamieszczenia 01.10.2012 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. IDW-kanalizacja Tarnów Gr. I ETAP - pobierz plik »
3. Wzór umowy - pobierz plik »
4. Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 07.09.2012 r. – na zadanie:
Remont nawierzchni dróg i placów na terenie Oczyszczalni Ścieków

data zamieszczenia 07.09.2012 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
4. Wzór umowy - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-24

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.09.2012 r. – na zadanie:
Budowa urządzeń wodociągowych - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna-Strzegów

data zamieszczenia 04.09.2012 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
4. Wzór umowy - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania

Zapytanie cenowe
Zapytanie cenowe z dnia 22.08.2012 r. – na zadanie:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków - etap II

data zamieszczenia 22.08.2012 r.

1. Zapytanie cenowe - pobierz plik »
2. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik »
3. Oferta cenowa - pobierz plik »
4. Wzór umowy - pobierz plik »
5. Wykaz osób - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Zadanie pn: Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków - etap II data zamieszczenia: 21.08.2012r..

1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik »
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I - Instrukcja dla Wykonawców - pobierz plik »
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II - Umowa - pobierz plik »
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III - Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania

Zapytanie cenowe
Zapytanie cenowe z dnia 07.05.2012 r. – na zadanie:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków

data zamieszczenia 07.05.2012 r.

1. Zapytanie cenowe - pobierz plik »
2. OPZ nadzór podłączenia - pobierz plik »
3. Oferta cenowa - pobierz plik »
4. Umowa nadzór podłączeń - pobierz plik »
5. Wykaz osób - pobierz plik »
6. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Przebudowa przepompowni ścieków P-6 Lubcz

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa przepompowni ścieków P-6 Lubcz

data zamieszczenia: 02.04.2012r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - pobierz plik »
3. Specyfikacja Techniczna - pobierz plik »
4. Rysunek przepompowni - pobierz plik »
5. Projekt zagospodarowania terenu - pobierz plik »
6. Umowa - wzór - pobierz plik »
7. Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 5

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 5 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne"

1. Ogłoszenie o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 02.04.2010r.) - pobierz plik »
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I – Instrukcja Dla Wykonawców (data zamieszczenia 07.04.2010r.) - pobierz plik »
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II – Umowa (data zamieszczenie 07.04.2010r.) - pobierz plik »
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia (data zamieszczenia 07.04.2010r.) - pobierz plik »
5. Zmiana treści SIWZ z dnia 09.04.2010r - pobierz plik »
6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 09.04.2010r.) - pobierz plik »
7. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 12.04.2010r. - pobierz plik »
8. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 13.04.2010r. - pobierz plik »
9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 16.04.2010r. - pobierz plik »
10. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 20.04.2010r. - pobierz plik »
11. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 21.04.2010r. - pobierz plik »
12. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 22. i 23.04.2010r. - pobierz plik »
13. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 14.04.2010r. - pobierz plik »
14. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.06.2010r - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 4

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 4 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków"

1. Ogłoszenie o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 26.03.2010r.) - pobierz plik »
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I – Instrukcja Dla Wykonawców (data zamieszczenia 31.03.2010r.) - pobierz plik »
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II – Umowa (data zamieszczenie 31.03.2010r.) - pobierz plik »
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia (data zamieszczenia 31.03.2010r.) - pobierz plik »
5. Zmiana treści SIWZ z dnia 08.04.2010r. - pobierz plik »
6. Zmiana treści SIWZ z dnia 09.04.2010r. - pobierz plik »
7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 09.04.2010r.) - pobierz plik »
8. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 12.04.2010r. - pobierz plik »
9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 13.04.2010r. - pobierz plik »
10. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 16.04.2010r. - pobierz plik »
11. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 16.04.2010r. - pobierz plik »
12. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 14.04.2010r - pobierz plik »
13. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.06.2010r - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 3

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 3 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik"

1. Ogłoszenie o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 19.03.2010r.) - pobierz plik »
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I – Instrukcja Dla Wykonawców (data zamieszczenia 24.03.2010r.) - pobierz plik »
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II – Umowa (data zamieszczenie 24.03.2010r.) - pobierz plik »
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia (data zamieszczenia 24.03.2010r.) - pobierz plik »
5. Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 26.03.2010r. - pobierz plik »
6. Załączniki do IDW (1-6) wersja doc (data zamieszczenia 26.03.2010r.) - pobierz plik »
7. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu ( data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 26.03.2010r.) - pobierz plik »
8. Zmiana treści SIWZ z dnia 31.03.2010r. - pobierz plik »
9. Przedmiar robót - uzupełniający z dnia 31.03.2010r. - pobierz plik »
10. Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 09.04.2010 - pobierz plik »
11. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 09.04.2010r.) - pobierz plik »
12. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 12.04.2010r. - pobierz plik »
13. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 13.04.2010r. - pobierz plik »
14. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 16.04.2010r. - pobierz plik »
15. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.06.2010r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23 | ostatnia modyfikacja: 2016-03-23

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 2

Przetarg nieograniczony na zadanie nr 2 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle"

1. Ogłoszenie o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 05.03.2010r.) - pobierz plik »
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. I – Instrukcja Dla Wykonawców - pobierz plik »
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. II – Umowa - pobierz plik »
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia - pobierz plik »
5. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 17.03.2010r. - pobierz plik »
6. Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 26.03.2010r. - pobierz plik »
7. Załączniki do IDW (1-6) wersja doc (data zamieszczenia 26.03.2010r.) - pobierz plik »
8. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 26.03.2010r.) - pobierz plik »
9. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 06.04.2010r. - pobierz plik »
10. Zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert z dnia 09.04.2010r. - pobierz plik »
11. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (data przekazania do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: 09.04.2010r.) - pobierz plik »
12. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 12.04.2010r. - pobierz plik »
13. Odpowiedź na pytanie Wykonawcy do SIWZ z dnia 16.04.2010r - pobierz plik »
14. Przedmiar robót (poprawiony) z dnia 21.04.2010r. - pobierz plik »
15. Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 02.06.2010r. - pobierz plik »
data zamieszczenia: 2016-03-23 | ostatnia modyfikacja: 2016-03-24
👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.