Decyzją nr V.RZT.70.34.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 maja 2024 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodków na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2024r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryf

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryf

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryf

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

 W1-1GW

Odbiorcy indywidualni z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

22,85

24,68

23,27

25,13

23,64

25,53

2

 W1-1GWE

Odbiorcy indywidualni z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

18,95

20,47

19,37

20,92

19,74

21,32

3

W1-1GWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego , faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

13,17

14,22

13,39

14,46

13,57

14,66

4

W1-1GWKE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

11,22

12,12

11,44

12,36

11,62

12,55

5

W1-6GW

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzisześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego , faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

40,35

43,58

40,77

44,03

41,14

44,43

6

W1-6GWE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzisześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

36,45

39,37

36,87

39,82

37,24

40,22

7

W1-6GWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego , faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

30,67

33,12

30,89

33,36

31,07

33,56

8

W1-6GWKE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

28,72

31,02

28,94

31,26

29,12

31,45

9

W1-6GPWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego (odlicznika) lub wodomierza lokalowego, faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

38,4

41,47

38,82

41,93

39,19

42,33

10

W1-6GPWKE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków,  pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego (odlicznika) lub wodomierza lokalowego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

36,45

39,37

36,87

39,82

37,24

40,22

11

W1-6LW

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków , pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego  ,faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

19,35

20,90

19,77

21,35

20,14

21,75

12

W1-6LWE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków , pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego  ,faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

15,45

16,69

15,87

17,14

16,24

17,54

13

W1-6LWK

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego   ,faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

9,67

10,44

9,89

10,68

10,07

10,88

14

W1-6LWKE

Odbiorcy indywidualni rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach wielolokalowych w sześciomiesięcznym  okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego   ,faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,17

4,50

4,49

4,85

4,59

4,96

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

7,72

8,34

7,94

8,58

8,12

8,77

15

W2-1GW

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego ,faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

22,85

24,68

23,27

25,13

23,64

25,53

16

W2-1GWE

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

18,95

20,47

19,37

20,92

19,74

21,32

17

W2-1GWK

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego ,faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

13,17

14,22

13,39

14,46

13,57

14,66

18

W2-1GWKE

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego ,faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

11,22

12,12

11,44

12,36

11,62

12,55

19

W2-1PWK

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego lub wodomierza dodatkowego (odlicznika), faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

7,72

8,34

7,94

8,58

8,12

8,77

20

W2-1PWKE

Pozostali odbiorcy rozliczani z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierających wodę na pozostałe cele w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego lub wodomierza dodatkowego (odlicznika), faktura elektroniczna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

7,72

8,34

7,94

8,58

8,12

8,77

21

W-PPOZ

Odbiorca usług – Gmina Grodków, pobierająca wodę na cele określone w art. 22 u.z.z.w., jednomiesięczny okres rozliczeniowy, faktura tradycyjna

cena wody (zł/m3)

4,23

4,57

4,55

4,91

4,65

5,02

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

15,12

16,33

15,34

16,57

15,52

16,76

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Opis taryfowej grupy odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryf

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryf

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryf

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

1

K-1GK

 

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  lub urządzenia pomiarowego, faktura tradycyjna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

24,25

26,19

24,67

26,64

25,04

27,04

2

K-1GKE

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego  lub urządzenia pomiarowego, faktura elektroniczna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

20,35

21,98

20,77

22,43

21,14

22,83

3

K-1GWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura tradycyjna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

16,52

17,84

16,74

18,08

16,92

18,27

4

K-1GWKE

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 1 m-c)

12,62

13,63

12,84

13,87

13,02

14,06

5

K-6GK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura tradycyjna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

48,75

52,65

49,17

53,10

49,54

53,50

6

K-6GKE

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków nie korzystający jednocześnie z usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

44,85

48,44

45,27

48,89

45,64

49,29

7

K-6GWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura tradycyjna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

41,02

44,30

41,24

44,54

41,42

44,73

8

K-6GWKE

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego, faktura elektroniczna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

37,12

40,09

37,34

40,33

37,52

40,52

9

K-6LWK

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego , faktura tradycyjna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

11,62

12,55

11,84

12,79

12,02

12,98

10

K-6LWKE

Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków będący jednocześnie odbiorcami usług  z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w budynkach wielolokalowych w  sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza lokalowego , faktura elektroniczna

cena ścieków (zł/m3)

10,91

11,78

10,99

11,87

11,09

11,98

stawka opłaty abonamentowej (zł/ 6 m-cy)

7,72

8,34

7,94

8,58

8,12

8,77

Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oznaczają odpowiednio:

1) Odbiorcy indywidulani (woda przeznaczona do spożycia przez ludzi) – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;

2) Pozostali odbiorcy (woda przeznaczona do pozostałych celów) – woda do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody, o których mowa w art. 274 pkt 2 lit. za Prawa wodnego;

3) Wodomierz lokalowy – wodomierz mierzący ilość pobranej wody w danym lokalu, zainstalowany przy punktach czerpalnych znajdujących się w lokalach w budynku wielolokalowym;

4) Wodomierz dodatkowy (odlicznik) – wodomierz służący opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej.

Wskazane w taryfie ceny i opłaty w wartości brutto zawierają w sobie podatek od towarów i usług w wysokości 8%.

 

Załączniki:
 do góry