b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 

 


O SPÓŁCE

 

Na terenie gminy Grodków działają Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim. Spółka powstała w listopadzie 1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

GRODWiK jest w 100% własnością komunalną. Spółka świadczy odpłatne usługi w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych. Terenem działania Spółki jest wyłącznie miejsko-wiejska gmina Grodków.
Eksploatacja sieci i obiektów wodno-ściekowych nastąpiła poprzez nieodpłatne przekazywanie przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnych na własność Spółki w formie aportu rzeczowego.

Spółka GRODWiK prowadzi eksploatację trzech ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania w miejscowościach: Grodków, Gnojna, Strzegów na bazie ujęć podziemnych oraz oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych zlokalizowaną w Tarnowie Grodkowskim. Spółka GRODWiK eksploatuje sieci wodociągowe i dostarcza wodę do 36 miejscowości gminy Grodków oraz do Starego Grodkowa w Gminie Skoroszyce i dwóch posesji w Radowicach Gmina Pakosławice. Do oczyszczalni ścieków poprzez układ sieci kanalizacyjnej przyjmowane są ścieki z miejscowości Grodków, Tarnów Grodkowski, Gnojna, Lubcz, Jeszkotle, Nowa Wieś Mała, Strzegów, Jędrzejów, Starowice Dolne, Wójtowice, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wojsław, Polana, Żelazna, Osiek Grodkowski i część wsi Kopice.
Istnieje również możliwość przyjmowania ścieków z szamb do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.


Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą działa Spółka: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Skrót: GRODWiK sp. z o. o.
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000072747
Numer NIP: 753-000-07-96
Numer REGON: 530587733
PKD: 37.00.Z, 36.00.Z
Siedziba spółki: Tarnów Grodkowski 46d
Adres korespondencyjny Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków

Organa spółki

Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest jednoosobowy Zarząd w osobie : 

Tomasza Zemana - Preseza Zarządu

oraz

Marek Dziuba - Dyrektor ds. Technicznych - Prokurent
Beata Grzybowska - Ciach - Dyrektor ds. Finansowych - Prokurent

Organem nadzoru jest 3 osobowa Rada Nadzorcza w osobach:

Tadeusz Rutkiewicz - Przewodniczący
Piotr Kwaśniak - Sekretarz
Mariusz Plata - Członek

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Burmistrza, którym jest Marek Antoniewicz.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki na koniec grudnia 2020 roku wynosi:
32 934 500,00 zł

Udziały posiadane przez wspólnika - 65 869 udziałów (100%) posiada Gmina Grodków

Kompetencje organów spółki są zgodne z ustawą z dnia 15 września 2000 roku ksh. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), umową spółki GRODWiK.

Tryb działania

GRODWiK Sp. z o.o. prowadzi swoją działalność m. in. w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526),
 2. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ((Dz.U. z 2021 r. poz. 679),
 3. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028),
 4. Umowę spółki - akt notarialny Repetytorium nr 2968/1922 z 28 września 1992 roku,
 5. Decyzję Zarządu Miejskiego w Grodkowie nr GT.II.7033/1/02 z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 7. Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.


Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z


Ponadto realizuje zlecenia odpłatne w zakresie:

 1. Budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 2. Czyszczenia sieci kanalizacyjnej za pomocą sprzętu specjalistycznego SCK - 3z
 3. Usuwania awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej
 4. Montażu wodomierzy
 5. Wynajmowaniu sprzętu: koparki, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki
 6. Opróżniania szamb

 

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w spółce GRODWiK zatrudnionych jest łącznie 34 osoby.

Regulamin dostarczania wody

Uchwała nr XXVII/237/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie gminy Grodków.

 

 

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.