Szacunkowa liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków  wynosi 15 445 osoby, z tego z terenu Grodkowa 8 050 osób, zaś 7 670 mieszkańców z terenów wiejskich.

Zbiorczą sieć kanalizacyjną podłączoną do oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim posiada miasto Grodków oraz wsie: Gnojna, Tarnów Grodkowski, Lubcz, Jeszkotle, Nowa Wieś Mała, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Strzegów, Żelazna, Osiek Grodkowski i Kopice.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 155,8 km, z czego :

  • sieci w mieście Grodków 30,7 km (w tym ze względu na zaszłości historyczne 10,9 km to sieć ogólnospławna),
  • sieci na terenach wiejskich 125,7 km
  • przyłącza kanalizacyjne łącznie 39,6 km

Ścieki z miejscowości wiejskich (oprócz Tarnowa Grodkowskiego) przetłaczane są do Grodkowa poprzez system tłoczni i przepompowni ścieków, w tym 24 sieciowych przepompowni ścieków, 14 tłoczni ścieków oraz 18 przydomowych przepompowni ścieków. Pozostałe miejscowości gminy Grodków nie są skanalizowane. Ścieki na tym obszarze są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone na oczyszczalnię ścieków.

 do góry