Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Grodwik zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej grodwik.pl

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony bip.erzeszow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-02

STATUS

DANE KONTAKTOWE

Pełnomocnik / administrator

EMAIL

TELEFON

Procedura

PROCEDURY

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Dostępność architektoniczna

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY

 do góry