Aktualności

Pracownicy Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiadają legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontroli, napraw urządzeń przedsiębiorstwa, a także odczytu wodomierzy na terenie posesji bądź w lokalu. Dokumenty wydawane są na podstawie art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U.2020 r. poz. 2028). Jeśli chcą Państwo potwierdzić tożsamość pracownika prosimy o kontakt pod numery telefonów:


77 415 55 85 (wewn. 28)

lub komórkowych:

604 423 638
604 577 561


Wzór identyfikatora służbowego:

Pracownicy Grodwik
Pracownicy Grodwik
 do góry