Aktualności

DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GAŁĄZCZYCE I SULISŁAW

W związku ze zbliżającym się zakończeniem  realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach z tranzytem do Wójtowic” zapraszamy do udziału w projekcie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Gałązczyce i Sulisław, na realizację którego GRODWiK Sp. z o.o. zaciągnie pożyczkę zgodnie z zasadami dofinansowywanych przedsięwzięć ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pożyczka może być umorzona do wysokości 20% wypłaconej kwoty.

 

Dla zainteresowanych udziałem w projekcie załączamy do pobrania DEKLARACJĘ UDZIAŁU W PROJEKCIE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH GAŁĄZCZYCE I SULISŁAW.

 

Więcej informacji na temat projektu :

Anita Bil – Inspektor ds. inwestycji

Tel : 77 415 55 85 wew. 29

E-mail : a.bil@grodwik.pl

Deklaracja
Deklaracja
Załączniki:
 do góry