Aktualności

Zatwierdzona taryfa opłat za wodę i ścieki na terenie gminy Grodków na okres 3 lat

Informujemy, że Decyzją nr V.RZT.70.34.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 7 maja 2024 r. zatwierdzona została Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodków na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2024r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Grodków na okres 3 lat

Kran
Kran
Załączniki:
 do góry