Aktualności

Informujemy, że od 09.05.2023 r. do 26.05.2023 r. (od godz. 7.30 do godz. 14.30) w miejscowości Przylesie Dolne prowadzone będą prace związane z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym. Prace wykonywane będą w reżimie sanitarnym przez upoważnionych pracowników GRODWiK Sp. z o.o.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.

W przypadku nieobecności w podanym wyżej terminie prosimy o kontakt telefoniczny 604577561 celem ustalenia innego terminu.

 

Ponadto informujemy, że:

  1. Wymiana wodomierzy jest bezpłatna.
  2. Obowiązkiem Odbiorcy jest zapewnienie swobodnego dostępu do miejsca wymiany wodomierza.
  3. W czasie prowadzonych robót mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody.
  4. Zdemontowane wodomierze podlegają zwrotowi.
  5. Informacje na temat wymiany wodomierzy można uzyskać w siedzibie GRODWiK Sp. z o.o., tel.: 77 415 55 85 lub 604577561
Wodomierze
Wodomierze
 do góry