Aktualności

Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach wraz z tranzytem do Wójtowic"

W dniu 3 marca 2023r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie podpisana została umowa na realizację długo oczekiwanej inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach wraz z tranzytem do Wójtowic".
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. pełnić będzie czynności Inwestora Zastepczego dla zadania.
Wykonawcą została firma Robert Wąs WASBUD z siedzibą w Grodkowie za kwotę 10.110.115,48 zł brutto.
Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniesie 95 % czyli 9.604.609,70 zł.
Roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu 2023 roku i potrwają do września 2024 roku.
Dzięki tej inwestycji ponad 430 mieszkańców wsi Głązczyce uzyska dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej.
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
 do góry