Aktualności

Podpisanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowy o przyznanie dotacji !

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W dniu 2 grudnia 2022 roku Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podpisały z Samorządem Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu umowę o przyznanie dotacji w kwocie 1.741.940 zł na realizację zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Grodków".

W ramach operacji nastąpi poprawa infrastruktury technicznej na terenie gminy Grodków służącej poprawie gospodarki wodnej i ściekowej poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Tarnowie Grodkowskim, przebudowę sieci wodociągowej magistralnej SUW Grodków – wieża ciśnień oraz budowę zbiornika wody czystej w Wierzbnej.

Pomoc finansowana na realizację inwestycji będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

PROW
PROW
 do góry