Data wydruku: 2024-04-21 01:47:18

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

e-mail: grodwik@grodwik.pl www: grodwik.pl

Aktualności

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE BUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOPICE

Deklaracja
Deklaracja

W dniu dzisiejszym dostarczyliśmy mieszkańcom Kopic Deklaracje udziału w projekcie budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie deklaracji oraz dostarczenie do siedziby Spółki lub przekazanie w zamkniętej kopercie Pani Sołtys do dnia 30 lipca 2021 r.

Na podstawie Państwa deklaracji GRODWiK Sp. z o.o. zaciągnie pożyczkę (możliwość umorzenia 30%) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno – ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Następnie Spółka w postępowaniu przetargowym wybierze wykonawcę oraz przeprowadzi kompleksową realizację zadania związanego z budową przyłączy. Umowa na wykonanie przyłącza wraz z określeniem warunków płatności zostanie zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości i GRODWiK Sp. z o.o. po wyłonieniu w przetargu wykonawcy. Koszt wykonania przyłącza zostanie określony na podstawie cen jednostkowych wykonania 1m kanału i studni inspekcyjnej, określonych przez wykonawcę wyłonionego w przeprowadzonym przetargu oraz rzeczywistej długości trasy i uzbrojenia wykonanego na posesji.

  

Osoba do kontaktu : 

Anita Bil – Inspektor ds. inwestycji 

Tel.: 77 415 55 85 wew. 29 

a.bil@grodwik.pl

Załączniki:
Deklaracja (49,50 kB)

załączył: Marcin Łucyszyn, Administrator BIP dnia 2021-07-26 07:21 Liczba pobrań: 4