b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 

 


KALENDARIUM WYDARZEŃ

29 stycznia 2016 - złożono wniosek o płatność końcową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  rozliczający cały Projekt pn.: "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

28 stycznia 2016 -
został podpisany Aneks nr 9 do umowy o dofinansowanie nr 2/POIiŚ/2010 z dnia 14 stycznia 2010r., zmieniający całkowity koszt realizacji Projektu do kwoty : 56.814.805,90 PLN i dofinansowanie: 29.349.347,92 PLN

29 grudnia 2015-
przedstawiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  informacje oraz dokumentacje potwierdzające rzeczowe wykonanie Projektu pn.: "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

2 grudnia 2015
- w Zamku Sulisław spółka GRODWiK zorganizowała uroczyste zakończenie Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”, dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa, działania 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tyś. RLM.

20 lipca 2015 - zakończyła się realizacja kolejnego zadania wchodzącego w zakres Projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”. Zadanie nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”

3 marca 2015
– Inżynier Kontraktu wyznaczył Datę Rozpoczęcia dla Zadania nr 10 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim – II etap”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 2 października 2015r.

17 lutego 2015 – podpisanie Kontraktu nr 1/JRP/2015 na realizację Zadania nr 10 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim – II etap”. Wykonawcą zadania zostało konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane INFRA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim – lider konsorcjum oraz MERCOMP Szczecin Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie – partner

21 stycznia 2015 – w związku z wypowiedzeniem Kontraktu nr 4/JRP/2014
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 21.01.2015 r. – na : Zadanie nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - II etap 

21 listopada 2014 – Inżynier Kontraktu wyznaczył datę rozpoczcia dla Zadania nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 20 lipca 2015r.

7 listopada 2014 – wypowiedzenie Kontraktu nr 4/JRP/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. firmie CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Szczecinie

24 października 2014 - Zarząd Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisał Kontrakt nr 1/JRP/2014 na realizację Zadania nr 10 pn.: „Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice”. Wykonawcą robót budowlanych będzie FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę ryczałtową 2,199 mln zł netto

23 października 2014 – podpisana została Umowa na Zadanie nr 11 pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 10 pn.: Zmiana zasilania wodociągu Wójtowice” z Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z siedzibą we Wrocławiu. Kota Umowy to 40 tys. zł netto

17 marca 2014 – Starostwo Powiatowe w Brzegu zatwierdziło projekt budowlany i udzieliło pozwolenia na budowę – decyzja nr 153/14


12 lipca 2013 – Inżynier Kontraktu wyznaczył Datę Rozpoczęcia dla Zadania nr 7 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. W związku z powyższym Czas na Ukończenie mija 12 listopada 2014r.

14 czerwiec 2013-
Grodwik podpisał kontrakt na roboty budowlane „Zadania nr 7 pn:  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. Wykonawcą Zadania jest firma CTE CARBOTECH ENGINEERING S.A. ze Szczecina

10 czerwiec 2013-
podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn:  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim”. Wykonawcą Zadania jest konsorcjum firm : Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z Wrocławia – lider konsorcjum oraz EKOCENTRUM Sp. z o.o. z Wrocławia – partner konsorcjum

14 maja 2013- Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 14.05.2013 r. – na : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Zadania nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

03 kwietnia 2013- Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 03.04.2013 r. – na : Zadanie nr 7 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim

20 grudnia 2012-
Zakończenie zadania nr 6 "Budowa urządzeń wodociągowych - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów"

03 październik 2012-
Zakończenie Zadania nr 5

03 październik 2012- Zakończenie Zadania nr 4

28 wrzesień 2012- Zakończenie Zadania nr 3

20 wrzesień 2012
- Rozpoczęto odbiory rozruchowe na przepompowniach i tłoczniach Zadania nr 4

10 wrzesień 2012- Rozpoczęto przeglądy odbiorowe przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 5

27  września 2012- Rozpoczęcie zadania nr 6 "Budowa urządzeń wodociągowych - połączenie dwóch wodociągów Wierzbna - Strzegów"

30 sierpień 2012- Rozpoczęto przeglądy odbiorowe przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 3

10 sierpień 2012- Zakończenie dokumentacji projektowej połączenia dwóch wodociądów Wierzbna - Strzegów

08 sierpień 2012- Kontynuacja przeglądów odbiorowych na Zadaniu nr 4

01 sierpień 2012- Rozpoczęcie przeglądów odbiorowych na Zadaniu nr 5

28 lipiec 2012- Zakończenie Zadania nr 2

27 lipiec 2012- Dokonano odbioru końcowego Zadania nr 2

25-26 lipiec 2012-
Dokonano rozruchu na przepompowniach i tłoczniach na Zadaniu nr 2.

05 lipiec 2012- Rozpoczęto przeglądy odbiorowe na Zadaniu nr 4

28 czerwiec 2012- Kontynuacja przeglądów na Zadaniu nr 3

21 czerwiec 2012- Rozpoczęto przeglądy odbiorowe na Zadaniu nr 3

31 maj 2012 – Wstępne odbiory na Zadaniu nr 2.

14 maj 2012 – kontynuacja odtwarzania nawierzchni drogowych na Zadaniu 2,3 i 5.

7 maj 2012 -  wykonanie przejścia pod torami PKP relacji Grodków-Brzeg rurociągiem kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Φ110 x 4,2  mm PE w rurze ochronnej Φ273 x 10 mm stalowej; L=60,0m w km. 32+500

27 kwiecień 2012 – Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu ” Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

23 kwiecień 2012 – Rozpoczęcie montażu wyposażenia przepompowni i tłoczni na Zadaniu 2,3 i 5.

20 kwietnia 2012 - Rozpoczęcie tworzenia dokumentacji projektowej - połączenie dwuch wodociągów Wierzbna - Strzegów

16 kwiecień 2012 – Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na Zadaniu nr 4.

12 marzec 2012
– Kontynuacja montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na Zadaniu 2,3 i 5.

9 kwiecień 2012 –
Rozpoczęcie prac porządkowych na Zadaniu nr 4.

5 marzec 2012
– Rozpoczęcie prac porządkowych na Zadaniu 2,3 i 5.

1 marzec 2012 – Wznowienie prac budowlano – montażowych na wszystkich kontraktach.

30 stycznia 2012r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne,  zawieszono wykonywanie prac budowlano – montażowych na wszystkich zadaniach Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

23 stycznia 2012r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 2.

16 grudnia 2011r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 3.

15 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 3 w miejscowościach Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik.

02 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 5 w miejscowościach Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.

01 grudnia 2011r. Zakończenie prac liniowych na zadaniu nr 2 w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle.

28 listopada 2011r. Rozpoczęcie montażu zbiorników przepompowni i tłoczni na zadaniu nr 5.

27 października 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 4.

07 października 2011r. Kontynuacja odtwarzania nawierzchni drogowych w kolejnych miejscowościach zadania nr 3.

17 sierpnia 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 5 w miejscowościach Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne.

08 lipca 2011r. Rozpoczęcie prac odtwarzania nawierzchni drogowych na zadaniu nr 2 w miejscowościach Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle.

30 sierpnia 2011r. Spotkanie z sołtysami w sprawie dofinansowania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

27 czerwca 2011r. Spotkanie mieszkańców Strzegowa z Wykonawcą zadania nr 5 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

09 czerwca 2011r. Spotkanie mieszkańców Wójtowic z Wykonawcą zadania nr 5 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

27 kwietnia 2011r.
Spotkanie mieszkańców Młodoszowic z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS
Sp. z o.o.

14 kwietnia 2011r. Spotkanie mieszkańców Kolnicy i Bąkowa z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS Sp. z o.o.

06 kwietnia 2011r. Spotkanie mieszkańców wsi Jeszkotle z Wykonawcą zadania nr 2 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

03 marca 2011r. Rada Budowy dla wszystkich Kontraktów – pierwsza po trzymiesięcznej przerwie spowodowanej okresem zimowym.

08 lutego 2011r. Spotkanie mieszkańców Przylesia Dolnego z Wykonawcą zadania nr 3 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

04 lutego 2011r. Inżynier Kontraktu polecił warunkowe wznowienie robót na Kontraktach 2,3,5

27 stycznia 2011r. Spotkanie mieszkańców Jędrzejowa oraz Starowic Dolnych z Wykonawcą zadania nr 5 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

26 stycznia 2011r. Spotkanie mieszkańców Lipowej oraz Lubczy z Wykonawcą zadania nr 2,3 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia

9 grudnia 2010r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne Inżynier Kontraktu wstrzymał prace na wszystkich kontraktach

8 października 2010r. Spotkanie sołtysów poszczególnych miejscowości gminy Grodków w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie z przedstawicielami Grodkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. celem prezentacji stanu zaawansowania robót.

30 września 2010r. Spotkanie mieszkańców Wojsławia i Polany z Wykonawcą zadania nr 4 - Konsorcjum firm: SOBET S.A. oraz ENERGY INVESTORS Sp. z o.o.

09 września 2010r. Spotkanie mieszkańców Goli Grodkowskiej z Wykonawcą zadania nr 3 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia.

01 września 2010r. Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych w miejscowości Nowa Wieś Mała w ramach zadania nr 2

26 sierpnia 2010r. Spotkanie mieszkańców Nowej Wsi Małej z Wykonawcą zadania nr 2 – Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-Technik z Budzynia.

19 sierpnia 2010r. Zorganizowanie przez Inżyniera Kontraktu pierwszej Rady Budowy z Wykonawcami robót budowlanych.

29 lipca 2010r. Zorganizowanie przez Inżyniera Kontraktu pierwszej Narady Technicznej z Wykonawcami robót budowlanych.

22 lipca 2010r. Uroczyste przekazanie placu budowy dla wszystkich Kontraktów na roboty budowlane.

07 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA – TECHNIK, spółka jawna, z siedzibą w Budzyniu w ramach zadania nr 5 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne".

07 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Konsorcjum firm:
1.    SOBET S. A. – lider, z siedzibą w Brzegu
2.    Energy Investors Sp. z o.o. – partner, z siedzibą w Warszawie
w ramach zadania nr 4 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków".

01 lipca 2010r. Podpisanie Kontraktu na roboty budowlane pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a Przedsiębiorstwem Maciej i Wiesław Gramowscy ATA – TECHNIK, spółka jawna, z siedzibą w Budzyniu w ramach zadania nr 2 pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle" oraz zadania nr 3 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik".

24 czerwca 2010r. Podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu ,,Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o., a SAFEGE S. A., z siedzibą we Francji w ramach zadania nr 1.

23 czerwca 2010r. Kontrola Urzędu Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej na roboty budowlane stwierdzająca brak naruszeń.

11 kwietnia 2010r. Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

02 kwietnia 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 5 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne".

26 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 4 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków".

19 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 3 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik"

05 marca 2010r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie nr 2 pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle".

14 stycznia 2010r. Historyczne podpisanie Umowy w Jarnołtówku na blisko 50-cio milionowe dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

23 listopada 2009r. uzyskano potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn.: „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

Czerwiec 2009r. – dokonano przeniesienia pozwoleń na budowę na Spółkę GRODWiK.

10 czerwca 2009r. złożono wniosek aplikacyjny spełnia wszystkie wymogi formalne, a w wyniku oceny merytorycznej I-go stopnia uzyskał 41 pkt. (tj. blisko 70% z możliwych do uzyskania 61 pkt.), co sklasyfikowało nas na wysokim, 19. miejscu wśród projektów z całej Polski.

11 maja 2009r. uzyskano Decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

29 kwietnia 2009r. Spółka GRODWiK złożyła do WFOŚiGW w Opolu wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu z Funduszu Spójności w ramach konkursu nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009.

27 marca 2009r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Grodków a Spółką GRODW i K o przekazanie Projektu do realizacji oraz udostępnienie dotychczas opracowanych dokumentacji.

12 lutego 2009r. powołano w strukturze organizacyjnej Spółki Jednostkę Realizującą Projekt.

12 lutego 2009r. Uchwałą Zarządu Spółki GRODWiK powołano Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO) w osobie Pana Marka Dziuby – V-ce Prezesa ds. technicznych oraz Z-cę MAO w osobie Pani Elwiry Biegaj – Prezesa Zarządu.

11 lutego 2009r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/280/09 Gmina Grodków przekazała do realizacji Spółce GRODWiK projekt pn. „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”.

👁 A+ A-
pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.