Aktualne

Ogłoszenie o zamówieniu - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim II etap"

Ogłoszenie o zamówieniu -  z dnia 17.08.2023r. – na :
Zamówienie pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim II etap"

data zamieszczenia 17.08.2023r.

Roboty budowlane
Roboty budowlane
Załączniki:
 do góry