b1

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

oczyszczalnia2

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

suw gnojna

SUW Gnojna

oczyszczalnia

Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowie Grodkowskim

 

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej - GRODWIK 2018

 


PRZYJMOWANIE SPRAW

Sprawy do Spółki można zgłaszać w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę, sporządzone wyłącznie w formie pisemnej, można złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać listem poleconym.

Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki.

Spółka rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę o sposobie jej załatwienia w terminie do 30 dni od udokumentowanej daty wpływu. Pozostałe sprawy, o ile nie ustalono inaczej, rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich wpływów, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę.

Dane teleadresowe:
Telefony centrali:
77 415 55 85
77 415 54 32

Zgłaszanie awarii po godz. 15:00
- tel. kom. 660459448

Telefony wewnętrzne:

Sekretariat - 20
Wiceprezes ds. Technicznych - 21
Główna Księgowa - 24
Windykacja - 25
Dział Techniczny - 28
Zaopatrzenie - 29
Oczyszczalnia ścieków - 26
Dział Zbytu - 27


Fax: 77 415 55 85 lub 77 415 54 32
Adres e-mail: grodwik@grodwik.pl

KASA czynna w dni robocze w godzinach od 7.15 do 14.45

Osoby upoważnione do kontaktów z Odbiorcami


1. Violetta Jeleń - Dział Zbytu - tel. 77 4155585 w. 27
Adres e-mail: dz_zbytu@grodwik.pl

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- wniosków o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków
- odczytów stanów wodomierzy
- prognoz zużycia wody
- korekt prognoz zużycia
- faktur za wodę i/lub ścieki, za opróżnianie szamb i innych usług

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

2. Zbigniew Kubański - Dział Techniczny - tel. 77 4155585 w. 28 kom. 604423638
Adres e-mail: dz_techn@grodwik.pl

upoważniony do kontaktów w sprawach:
- wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do zewnętrznej sieci wod.-kan.
- zlecania wykonania prac
- zlecenia wynajmu sprzętu
- odbiorów technicznych
- montażu wodomierzy (głównych, podliczników i odliczników)
- jakości wody dostarczanej Odbiorcom

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

3. Anita Bil – Dział Księgowości – tel.  77 4155585 w. 25

upoważniona do kontaktów w sprawach:
- obsługi płatności,
- informacji o bieżących rachunkach i płatnościach,
- upomnienia,
- windykacja należności.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00

 

pełny HTML | wersja mobilna
[X]

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.